Tijdens de onlangs gehouden EUREGIO-raadsvergadering werden weer belangrijke stappen gezet en talrijke beslissingen genomen.

In een unanieme resolutie besloot men de pogingen te steunen van aangesloten gemeente Ahaus om kernafval transporten vanuit Jülich en München-Garching te voorkomen. Tevens besprak men enkele nieuwe INTERREG-projecten – door de Europese Unie medegefinancierd, zoals bijvoorbeeld:

  • Een cultuurhistorische route langs een deel van het Almelo-Nordhornkanaal en een grensoverschrijdende aanpak om het gezondheidsmanagement in het midden- en kleinbedrijf duurzaam te versterken.
  • De voorbereiding van het INTERREG-initiatief “EUREGIO-Rail”. Dit project gaat over de verbetering van de spoorverbindingen in deze grensregio, met focus op de gewenste verbinding Zwolle-Münster.
  • Het Youth Battle-project “Grensztafel” vindt op 21 september aan de grensovergang Gronau-Glanerbrug plaats. Vorig jaar november werd dit project de winnaar van een battle op zoek naar het meest originele en grensoverschrijdende idee om jongeren uit de grensstreek met elkaar in contact te brengen. Achter de titel schuilt het idee om de grens voor het EUREGIO-kantoor voor een middag op een mooie herfstdag te sluiten. En burgers uit het grensgebied uit te nodigen voor een Duits-Nederlands foodfestival met een aanvullend programma voor het hele gezin. Dit evenement wordt georganiseerd door een 10-man sterke Duits-Nederlandse jeugdgroep met steun van de EUREGIO.

Ook de positieve ontwikkeling rond de Duitse tolheffing dankzij het oordeel van het Europese Hof kwam aan de orde. Het Hof oordeelde dat het discriminerend is om alleen bestuurders van buitenlandse auto’s te laten betalen voor gebruik van Duitse snelwegen. Dit oordeel is mede het gevolg van actief verzet door de raad tegen de invoering van de Duitse autotolheffing, omdat hierdoor het kleine grensverkeer, maar ook de economie en het toerisme in de grensregio’s  belemmerd zou worden.

EUREGIO-voorzitter Rob Welten: “De recente uitspraak van het hof is uitstekend nieuws voor de grensregio. Het doel moet juist zijn om de grensbelemmeringen weg te nemen, niet om extra hordes op te werpen. Het is geweldig dat onze lobbyactiviteiten succesvol waren.”

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here