Onlangs zijn twee nieuwe INTERREG-financierings projecten goedgekeurd, waardoor ca 2,1 miljoen euro wordt uitgegeven aan de bevordering van de technologische ontwikkeling in het Duits-Nederlandse grensgebied. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld.

SMOVE

Het grootste deel van de goedgekeurde middelen, bijna 1,8 miljoen, vloeit naar het medisch-technologische project “SMOVE”. Het doel van SMOVE is het ontwikkelen van een elektronisch apparaat dat mensen met een bewegingsbeperking in staat stelt om (een deel van) hun behandeling thuis te ondergaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om patiënten met een heup- of knievervanging die thuis revalideren, Parkinsonpatiënten of mensen die een beroerte hebben gehad. Deze doelgroepen hebben een langdurige medische controle nodig. Een dergelijk instrument zal een betere monitoring van de bewegingen van patiënten en een betere evaluatie door zorgverleners mogelijk maken, wat tot minder behandelingen in de klinische omgeving leidt. Hierdoor kunnen niet alleen de kosten van de gezondheidszorg verlaagd worden, maar kunnen ook de fysieke en psychische belasting van patiënten verminderd worden.

GEP digital

Een bedrag van ca 300.000 euro zal worden geïnvesteerd in het project “GEP digital”, dat bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Tegen eind 2020 moeten 46 kleine en middelgrote ondernemingen in Duitsland en Nederland deze methodologie in hun eigen bedrijfsprocessen toegepast hebben. Daarmee ondersteunt dit project de concurrentiepositie van het Duitse en Nederlandse MKB in de internationale markt van morgen.

INTERREG-financiering

INTERREG-financiering heeft tot doel de technologische ontwikkeling in het Duits-Nederlandse grensgebied te stimuleren. Naast de EU-financiering worden Duitse en Nederlandse INTERREG-partners geacht zelf ook bij te dragen. Tot de nationale co-financiers behoren de provincies Overijssel en Gelderland en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en aan Duitse zijde het Wirtschaftsministerium van Noordrijn-Westfalen en het Ministerie voor Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung van Nedersaksen.

EU investiert in technologische Entwicklung im deutsch-niederländischen Grenzgebiet

 Der INTERREG-Lenkungsausschuss EUREGIO hat zwei neue Projekte genehmigt. Damit fließen rund 2,1 Millionen Euro in die Förderung der technologischen Entwicklung. Die Hälfte der Mittel stellt die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung.

SMOVE

Den größten Teil der genehmigten Mittel bindet das Medizintechnik-Projekt „SMOVE“. 

 „SMOVE“ richtet sich hauptsächlich an Schlaganfall-Patienten und Patienten mit Hüft- oder Kniegelenkersatz, die ihre Rehabilitation im häuslichen Umfeld durchführen sowie an Parkinson-Patienten mit Bewegungseinschränkungen. Diese Zielgruppen benötigen eine langfristige medizinische Überwachung. Dazu wird ein intelligentes elektronisches Gerät entwickelt, das im häuslichen Umfeld einsetzbar ist und die Bewegungen der Patienten bewertet. Das tragbare Instrument soll die Muskel- und Herzaktivität, Bewegungssignale wie Beschleunigung und Balance und eventuell auch Atmungssignale messen. Diese Parameter können die Patienten künftig als direkte Rückkopplung für Übungen oder Übungsspiele nutzen. 

GEP digital

Rund 300.000 Euro fließen zudem in das Projekt „GEP digital“, das kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen soll, ihre Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe zu verbessern.

In dem Projekt soll eine neue Methodik zur Prozessvisualisierung und Prozessmodellierung, die bisher nur in Großkonzernen angewandt wird, in kleinen und mittelständischen Unternehmen erprobt werden. Bis Ende des Jahres 2020 sollen 46 kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland sowie in den Niederlanden sensibilisiert und zu befähigt werden, die neue Methodik eigenständig und bezogen auf ihre eigenen Unternehmensprozesse anzuwenden. Auf diese Weise stärkt das Projekt deutsche und niederländische KMU in ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt. 

INTERREG-Förderung

Die INTERREG-Förderung hat das Ziel, die technologische Entwicklung im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zu stimulieren. Neben der Förderung der EU beteiligen sich die deutschen und niederländischen INTERREG-Partner auch. Zu den nationalen Kofinanziers zählen das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, das niederländische Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sowie die Provinzen Overijssel und Gelderland.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here