De EU Raad heeft een verordening aangenomen waarmee de normen voor meststoffen uit fosfaten en organische en secundaire grondstoffen in de EU worden geharmoniseerd, wat nieuwe mogelijkheden opent voor het op grote schaal produceren en verhandelen ervan. De verordening bevat geharmoniseerde maxima voor een reeks van verontreinigende stoffen (contaminanten) in minerale meststoffen, zoals cadmium.

Dankzij de nieuwe regels mogen alleen meststoffen die voldoen aan strenge EU-brede kwaliteits- en veiligheidseisen overal in de EU vrij worden verkocht. De contaminanten in EU-bemestingsproducten met fosfaten, zoals cadmium, kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid van mens, dier en plant, en veiligheids- en milieurisico’s inhouden. Daarom worden die contaminanten nu aan banden gelegd. De nieuwe regels moedigen aan tot het produceren en gebruiken van fosfaat­mest­stoffen met een laag cadmium­gehalte, en van organische meststoffen, en bieden milieu­vriendelijke landbouwers meer keuze­mogelijkheden.

Volgens de verordening moeten bemestings­producten uit de EU met “CE-markering” aan een aantal voorschriften voldoen om in het vrije verkeer van de interne markt te kunnen worden gebracht. Het gaat onder meer om bindende maxima voor contaminanten, om het gebruik van duidelijk omschreven bestanddelen­categorieën en om etiketterings­voorschriften.

Producenten van meststoffen zonder CE-markering kunnen hun producten nog altijd op de eigen, nationale markt afzetten.

De Commissie diende haar voorstel in maart 2016 in als onderdeel van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Een van de voornaamste doelstellingen ervan is grootschalige meststoffen­productie op basis van organische of secundaire grondstoffen uit de EU te stimuleren, waarbij afvalstoffen overeenkomstig het model van de circulaire economie worden omgezet in nutriënten voor gewassen.

De nieuwe verordening moet nog worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. Zij treedt in werking op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan. De verordening wordt 3 jaar na inwerkingtreding van toepassing.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here