Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma iPro-N succesvol afgerond

0
9

Onlangs werd INTERREG-project iPro-N afgesloten met een inspirerende prototypemarkt. Eenentwintig Nederlandse en Duitse MKB’ers toonden de prototypes die zij mede dankzij financiële ondersteuning van het Europese project konden ontwikkelen. De feestelijke afsluiting vond plaats bij een van de deelnemers aan het project – Emsflower GmbH in Emsbüren, Duitsland – Europa’s grootste perk- en potplantenkwekerij.

iPro-N richtte zich op het thema Smart Industry: het intelligent maken van producten en productieprocessen. Nederlandse en Duitse bedrijven konden een beroep doen op het programma om samen tot oplossingen te komen voor innovatie-uitdagingen. De afgelopen vier jaar werden 140 ondernemers begeleid en ondersteunde men 64 prototype-ontwikkelingsprojecten voor de ontwikkeling van intelligente producten en processen

Innovatie uitvoerbaar gemaakt

Door het relatief hoge risico is het voor MKB-bedrijven een (te) grote stap om te investeren in ontwikkeling en innovatie. De financiële bijdrage van iPro-N dekte tot maximaal 50% van de kosten om een conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, of de bouw van een prototype deels te financieren als belangrijke stappen naar de vermarkting van nieuwe producten. In totaal werd er ca 8,6 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie; daarbij vloeide nog eens 5,1 miljoen euro uit het bedrijfsleven zelf.

De ontwikkelde prototypes en deelnemende bedrijven zijn divers van aard: Van de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven transportfiets om een beladen pallet te kunnen vervoeren, tot het energiezuiniger maken van afzuiginstallaties op cruiseschepen. En van intelligente gevels van gebouwen die zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is, tot collaboratieve robots die mensen assisteren bij eenvoudige en complexe taken.

Impact  innovatievermogen en concurrentiekracht Nederlands-Duitse grensregio

Bij de afsluiting van iPro-N werd ook vooruit geblikt op de toekomst van Europese samenwerkingsprogramma’s en Smart Industry. Henk Gritter van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Franz-Josef Sickelmann van Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems benadrukten de positieve impact van programma’s als iPro-N op de innovatiekracht en het concurrentievermogen van MKB-bedrijven in de Nederlands-Duitse grensregio.

Grenzüberschreitendes Programm iPro-N erfolgreich abgeschlossen

Kürzlich wurde das INTERREG iPro-N-Projekt mit einem Prototypenmarkt abgeschlossen. Einundzwanzig niederländische und deutsche KMU zeigten ihre Prototypen, die sie nicht zuletzt dank der finanziellen Unterstützung durch das europäische Projekt entwickeln konnten. In den letzten vier Jahren hat iPro-N insgesamt 140 Unternehmer und 64 Prototyp-Entwicklungsprojekte gefördert. 

Innovation ausführbar gemacht

Aufgrund des relativ hohen Risikos ist es für KMU oft ein (zu) großer Schritt, in die Entwicklung zu investieren. Der finanzielle Beitrag von iPro-N deckte bis zu 50% dieser Kosten. So konnten Unternehmer eine Konzeptent­wicklung, Machbarkeitsstudie oder den Bau eines Prototyps teilweise finanzieren. Wichtige Schritte zur Vermarktung neuer Produkte. Insgesamt wurden so 8,6 Millionen Euro in Innovationen investiert, und das Programm führte dazu, dass 5,1 Millionen Euro zusätzlich von Seiten der Unternehmen selbst eingebracht wurden.

Die entwickelten Prototypen sind vielfältig: von der Entwicklung eines elektrisch angetriebenen Transportfahrrades zum Transport einer beladenen Palette bis hin zur energieeffizienteren Absauganlage auf Kreuzfahrtschiffen; und von intelligenten Fassaden von Gebäuden, die anzeigen, wann Wartung erforderlich ist, bis hin zu kollaborativen Robotern, die Menschen mit einfachen und komplexen Aufgaben assistieren.

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit deutsch-niederländische Grenzregion

Zum Abschluss von iPro-N gab es Raum für politische Entscheidungsträger, den Blick auf die Zukunft der europäischen Kooperationsprogramme und der Smart Industry zu richten. Henk Gritter vom niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klima und Franz-Josef Sickelmann vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems betonten die positiven Auswirkungen von Programmen wie iPro-N auf die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Das Abschlusstreffen fand bei der Emsflower GmbH, Europas größter Beet- und Topfpflanzengärtnerei, statt, die ebenfalls an dem iPro-N Programm teilgenommen hat.