Ammeloe

Ammeloe ligt dichtbij Vreden. Het is het oudste dorp van de vijf kerkdorpen (1369) met huizen die in een ringvorm om de oorspronkelijke kapel zijn aangelegd. Deze historische kringbebouwing bestaat vandaag de dag nog steeds en staat op de monumentenlijst. Het Gotische kerkje uit 1858 verdient een vermelding. En niet alleen vanwege de ligging op het knusse pleintje met de dorpspomp, maar vanwege Sint Antonius waaraan dit kerkje gewijd is. De Heilige werd geboren rond 251 in Egypte en vereerd wordt als patroon tegen besmettelijke ziekten van mens en vee.